What Is IVR Announcement?

Santral Anons Nedir?

What Is IVR Announcement?

Kurumsal firmaların çağrı merkezlerini hepimiz aramışızdır. Aramalarda potansiyel müşterilerin veya kullanıcının/abonenin karşısına çıkan ilk ses şirketlerin santral anons sesidir ve şirket ile müşteri arasındaki ilk etkileşimi kurar. Bundan dolayı aslında firmanın prestijini temsil eder diyebiliriz. O sebeple diksiyonu düzgün, güzel bir lisan ve etkileyici bir ton ile müşterileri karşılayan sesler santral anonslarında en çok tercih edilen sesler olur.

Santral Anons ve Kurumsal Kimliğiniz Üzerindeki Etkisi!

Bir mağazaya girdiğinizdeki ilk intiba sizi karşılama şekilleri ile oluşacaktır ve bu durum da direk marka kimliğine etki edecektir. O sebeple mağazaların öncelikli amacı müşteriyi güler yüz ile karşılayıp memnuniyetle uğurlamak olur. Santral anonslarda da durum farklı değildir. Kurumsal firmalardan hizmet alırken müşterileri ilk karşılayanlar mağaza görevlileri yerine santral anonslar oluyor. O sebeple karşılama şekli kurumsal kimliğiniz hakkında bir imaj belirleyecektir. Bu imajın saygın ve güvenilir görünmesi için de santral anonsların etkileyici bir konuşma tarzı olması gerekir. Bunun sağlanması için de profesyonel seslendirmenlerin kullanımı büyük önem taşır. Çünkü bu sayede karşılamalarda doğru vurgu ve tonlamalarla pozitif bir etki görülür.

Santral Seslendirme İçin Doğru Ses Seçimi Önemli!

Türkiye’de santral sistemleri için (IP PBX) satış yapan firmalar genellikle aynı santral seslerine yöneliyor. Dolayısıyla örneğin bu firmadan hizmet alan on farklı firma düşünelim, hepsi de arandığında aynı ses ile müşterisini karşılıyor. Haliyle bu on firma için özgün bir imajdan bahsetmek güç olur. O sebeple santral sistemini satın aldığınız firmanın kayıtlı olan seslendirmen sesini değil, farklı seslendirme ajanslarından alacağınız ses örnekleri arasından, kurumsal kimliğinizi en iyi şekilde temsil edecek bir ses seçmeniz gerekiyor.

Santral seslendirme hizmetini, seslendirme ve dublaj ajansından satın almak doğru bir başlangıç olduğu kadar firmanın, markanın veya hizmetin santral sisteminde kullanacağı doğru santral sesini seçmek de bir o kadar önemlidir. Marka, hizmet veya firma telefon karşılamalarında temsil edecek ses ile uyumlu olmalıdır. Örnek verecek olursak; sağlık sektörü gibi ciddi bir alanda faaliyet gösteren bir özel hastanenin santral sesi ciddi ve kurumsal bir ses olmalıdır. Aksi bir tercih hastanenin kurumsal kimliğine zarar verebilir. Bu noktada mutlaka seslendirme ve dublaj ajansından öneriler alınmalı ve tecrübesine güvenilmelidir. Bunun yanında santral seslerin her yıl güncellenmesi de diğer önemli konular arasında geliyor. Bu değişim müşterilerinizin gözünde de hizmetlerinizin aktif olarak devam ettiği ve kurum içerisinde yenilikçi bir çalışma tarzının olduğu imajını verecektir.

Santral Anonsları Hangi Formatta Kaydediliyor?

Seslendirme stüdyoları, santral seslendirme projelerini kaydederken, kullanılan ses programındaki çıktı formatını kullanarak santralin özelliklerine göre alırlar.

Santraller üç kısma ayrılırlar; analog telefon santralleri, IP telefon santralleri, sayısal (dijital) telefon santralleri. Bu santral çeşitlerinin ses formatı genellikle PCM signed 8 bit, 16 bit, µ-Law, 8000 Hz Mono, wav, mp3, xac, m4a, wma gibi formatlardır.

Santral anonslarında en yaygın kullanılan formatlar wav mono formatlardır. Hem kapasite açısından santrali yormayacak hem de ses kalitesi açısından en uygun format olacaktır. Santral anonslarında yine en önemli konuların başında sesin kayıt formatının yanı sıra ses kalitesi yani işittiğimiz sesin netliği de gelmektedir. O nedenle santral anons kayıtları ev tipi stüdyolarda veya alelade mikrofon veya ekipmanlarla yapılmamalı, profesyonel seslendirme ajanslarında veya seslendirme stüdyolarında kaydedilmelidir.

Santral anons ve ses kayıtlarında ucuza kaçma mantığı doğru bir mantık değildir. Kurumsal kimliğinize uygun, profesyonel bir seslendirme sanatçısının kuruma katacağı pozitif etki göz ardı edilmemelidir ve santral seslendirmen seçimi bu şartlara uygun profesyonel seslendirme ajanslarından yapılmalıdır. Aksi takdirde sizinle aynı dönemde aynı sesi kullanan bir çok firma ile karşılaşılacak ve bu durum özgün bir imaj oluşumunun önüne geçecektir.

Sayısal santrallere, IP santrallere ve analog santrallere profesyonel seslendirme hizmeti sağlayan BiberSA Prodüksiyon ile iletişime geçerek, santral ses hizmeti alabilirsiniz.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp ile Hızlı Destek