Sinema ve dizi filmlerde dublaj esnasında kalabalık sahneleri canlandırmak, insan gürültüleri oluşturmak için birkaç kişinin bir araya gelerek çıkardıkları anlamsız seslerdir. Kimi zaman bağrışma, kimi zaman fısıltı gibi çıkarılan seslerin tamamı bazı kalabalık sahnelere efekt niyetiyle kullanılır. Rabarba ifadesi doğru labarba ifadesi yanlıştır. Rabarba dünya çapında bir kullanım değildir. Sadece ülkemize özel Yeşilçam sinemasında türemiş bir jargondur. Sinema filmleri ve dizilerde bu gürültüyü yapan kişilere rabarbacı eylemin kendisine ise rabarba yapmak denilmektedir.

Rabarba / Dublaj

Yeşilçam sinema dönemlerinde kokteyl parti, doğum günü, nişan gibi davet toplantılarının kalabalık sahnelerinin çekimleri sırasında genellikle ayakta duran davetlileri canlandıran figüranlardan havadan sudan bir şeyler söylemeleri ve sohbet ediyor gibi yapmaları istenir. O zamanki şartlarda akla konuşacak mantıklı şeyler gelmeyebileceğinden ve figüranların tutukluluk yapıp çekimleri aksatma olasılığını azaltmak amacıyla kolaylık olması açısından onlardan sürekli olarak “rabarba-rabarba” seslerini çıkartmaları istenirdi. Kalabalığı oluşturan kişilerin eş zamanlı olmayarak üstüste sarfettikleri bu kelimeler uzaktan anlaşılmayan bir insan gürültüsü, mırıltı, uğultu şeklinde işitilir ve onların kendi aralarında sohbet ettikleri izlenimi doğar.

Yeşilçam sinemasında durum böyleyken o dönemlerde ithal filmlerin Türkçe dublajı sırasında sürekli olarak rabarbaya başvurulurdu. Ancak Türkçe seslendirmesi alelacele ve özensiz yapılmış bazı ithal filmlerde diyalogların dublajının yapılmış olduğu buna karşılık kalabalık insan seslerinin çevrilmeden bırakıldığı da görülmüştür. Günümüzde Türk sinemasında ise rabarba çok kullanılmamakla birlikte ses teknolojisinin gelişmesi dublaj esnasında rabarbaya alternatif çözümler üretilmeye başlanmıştır. Rabarbayı eğitimli eğitimsiz herkesin yapabileceği gibi rabarba yaparken toplu ahenge dikkat edilmesi olmazsa olmazlar arasındadır. Rabarba dublaj ile alakalı bir konu olduğundan seslendirme yapılırken nadiren rabarbaya başvurulduğu olmaktadır. Bazı diyalog reklam seslendirmelerinde rabarba çok efektif olmayacağından alternatif çözümler ile rabarba talebi telafi edilir. Rabarba yamak için bir çok kişiye ihtiyaç duyulduğundan ve o birçok kişinin aynı anda stüdyoya girip kalabalık sesi oluşturması günümüz şartlarında pek tercih edilen bir durum değildir.