Medya üretimi sektöründe televizyon, sosyal medya ve radyo mecralarında kullanılan tüm içerikler için yapılan seslendirme ve dublaj işi nasıl ücretlendiriliyor? Seslendirme sanatçıları bir seslendirmeyi ne kadar maliyetle yapıyor? Seslendirme ajansları fiyatları ne kadar? Haklı olarak sektördeki her müşteri bu işin bedelinin ne olduğunu merak ediyor. Reklam seslendirme ücretleri konusunda sektörde farklı bütçeler kafanızı karıştırıyor olabilir. Bu fiyat farklılıkları ilk önce seslendirme sanatçısının tasarrufunda olan kaşe bedelinden kaynaklanmaktadır. Daha sonra her seslendirme ajansının üzerine eklediği ajans komisyon bedeli. Seslendirme ajansı ses bankasında yer alan seslendirme sanatçıları her biri farklı bir kaşe fiyatı üzerinden çalışırlar. Seslendirme ajansları bu kaşe bedelinin üzerine çok cüz-i ajans bedeli ekleyerek müşteriye yansıtılır. Haklı olarak eklenen bu ajans komisyon bedelinin içerisinde stüdyo kullanım bedeli, vergiler gibi birçok sebep sıralayabiliriz. Reklam seslendirme ücretleri sadece burada bahsettiğimiz sebeplerden oluşmaz. Daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak; seslendirme ajansına gelen bir reklam metni için bütçelendirme parametreleri şunlardır:

Reklam hangi mecrada yayınlanacak.

Ulusal televizyon, Ulusal radyo, Yerel televizyon, Yerel radyo, internet sosyal medya, yayın olmayan bir mecra mesela bir toplantıda veya konferansta 1000 kişiye tek gösterim. Buna biz yayın mecrası diyelim. Kısa adı ise YM olsun.

Reklam ne kadar sürede yayında kalacak

Hangi mecrada ne kadar sürede yayında kalacağı yine seslendirme ücretlerine doğrudan etki eden faktörler arasındadır. Buna biz yayın süresi diyelim. Kısa adı ise YS olsun.

Reklamın sayfa veya kelime sayısı

Reklam seslendirme metni kaç sayfadan veya kaç kelimeden oluşuyor? Bu konu seslendirme sanatçısı ve ajans için önemlidir. Zira bu sayının artması veya azalması seslendirme maliyetini doğrudan etkiler. Buna biz metin uzunluğu diyelim. Kısa adı ise MU olsun.

Reklamı kim seslendirecek

Reklamı seslendirecek seslendirme sanatçısı seçimi yine reklam seslendirme ücretlerinin belirlenmesinde önemli parametrelerdendir. Çünkü her seslendirmenin bir kaşe bedeli vardır. Buna biz kaşe bedeli diyelim. Kısa adı ise KB olsun.

Buna göre reklam seslendirme bütçelendirmesi yapılırken şöyle formülize ederek toplam reklam seslendirme ücretini bulabiliriz. Toplam Maliyet= YM (yayın mecra katsayısı) x YS (ay/gün) x MU(sayfa/kelime) sayısı x KB (kaşe katsayısı) ‘den oluşacaktır. Bu formül matematiksel bir kesinlik taşımamakla birlikte daha iyi anlaşılması anlamında verilmiştir.