fbpx

Tanıtım Filmi Dublaj

Televizyon ve internet reklamcılığında kullanılan görsel içerikler reklam filmi ve tanıtım filmi olarak iki bölüme ayrılır. Reklam filmleri; marka eksenli tanıtım amaçlı hazırlanan video prodüksiyonlarıdır. Markanın pazarındaki bilinirliliğini artırmaya yönelik çalışmalardır. Tanıtım filmleri; üretim merkezleri, fabrikalar ve tesislerin işletilme, çalışma süreci, ekipman tanıtımı gibi içerik anlatımına yönelik yapımlardır. Tanıtım filmi seslendirme reklam filmi seslendirmeye oranla daha uzun, okuma itibariyle reklam filmine oranla daha sakin ve anlatım tarzında yapılan seslendirmelerdir. Tanıtım filmlerini diğer reklam çeşitlerinden ayıran bir diğer özellik ise tanıtım filmlerindeki anlatım dilidir. Tanıtım film senaryolarında daha çok açıklayıcı-tanıtıcı bir dil kullanılmıştır.

Tanıtım Filmi Dublaj Fiyatları

Tanıtım filmi seslendirme fiyatlarını belirlerken üç konu önemlidir. 1- Tanıtım filminin toplam süresi veya varsa metin sayfa sayısı. 2- tanıtım filminin hangi yayın mecrasında kullanılacağı. 3- tanıtım filmi içerisinde oyuncu, dış ses dışında başka bir konuşmacı veya dublaj gerektirecek başka bir ses olup olmadığı konusunda bilgi vermek. Fiyat teklifi alırken lütfen bu üç konuda seslendirme ajansı yetkilisini bilgilendiriniz. Seslendirme ajansı yetkilisine verilecek bu brief’in hemen ardından tanıtım filmi seslendirme teklifinizi e-posta yoluyla isteyebilirsiniz. Tanıtım filmi seslendirme hizmetinde proje için Ses Bankası’ndan seçilecek seslendirme sanatçısının kaşe bedeli yine maliyet kalemlerindendir. Bazı müşteriler projenin bütçesini vererek uygun ses önerileri istemektedirler. Bu durumda bütçeye göre ses cast oluşturup müşterilerimize teklif olarak sunmaktayız.

NASIL YAPILIR?

Tanıtım filmi seslendirmesi tanıtım filmini hazırlayan yönetmenin kurgudan önce senaryo doğrultusunda veya görüntü üzerine kurgudan sonra yapılan konuşmalardır. Seslendirme ve dublaj stüdyosunda tanıtım filmi için yapılan dublaj işleminde sadece yönetmen ve ses operatörü bulunmaz. Hemen hemen tanıtım filmi sürecini hazırlayan herkes stüdyoda bulunarak seslendirmenin hatasız bir şekilde yapılmasını sağlarlar. Tanıtım filmi dublaj işlemi seslendirme veya dublaj sanatçısının kare kare tanıtım filmi üzerine okuma yapmasıdır. Bazen sadece tanıtım filmi metni seslendirilerek montaj işlemi bu şekilde de yapılmaktadır.

Tanıtım filmi dublajı yapılan seslendirme ve dublaj stüdyoları akustiği iyi ve sağlam yalıtımlı olmalıdır. Zira çevresel faktörler kayıt esnasında mikrofona gelerek kaydın sağlıklı alınmasına engel teşkil edecektir. Tabi bunlar işin teknik detayları. Prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları, dijital ajanslar veya direkt olarak müşteri hazırlanan tanıtım filminin dublajı işlemi için seslendirme dublaj cast’ından tanıtım filmine ugun dublaj sanatçısı seçimi yapar. Ajans projeye uygun seçilmiş olan seslendirme sanatçısına prova okuma yaptırır. Çoğunlukla prova tanıtım filmi senaryo metninin bir paragrafı olur. Okunan prova okuma müşteriye gönderilerek hazırlanan metnin seçilen seslendirme sanatçısıyla entegrasyonuna bakılır. Müşteri bu aşamada seslendirme sanatçısını değiştirebilir veya revize isteyebilir. Nihai karar verilen dublaj sanatçısı tanıtım filmi dublaj işlemine seslendirme yönetmeni eşliğinde girer. Gerekli okumalar ve seslendirme yapıldıktan sonra kurgu masası tanıtım filmi ile yapılan dublaj sesin senkron işlemine başlar. Son olarak tanıtım filmi seslendirme projesi gösterime hazırdır.

Tanıtım Filmi Seslendirme Örnekleri

WhatsApp ile Hızlı Destek